Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Vi avholder Ordinært Årsmøte den 30. September.

Årsmøtet er høyeste organ i organisasjonen. Her du kan være med å bestemme fremtiden til HordaLAN og hva vi skal fokusere på.

Nedenfor finner du innkallelsene som har blitt sendt ut så langt:

HordaLAN Innkalling 1 til ordinært årsmøte 2021

HordaLAN Innkalling 2 til ordinært årsmøte 2021

Påmelding finner du her: https://forms.office.com/r/73s8TBEJtL