HordaLAN Program Fredag

HordaLAN Program Fredag

HOVEDSTREAM - TWITCH

Dette vil bli timeplanen for alt som foregår på Twitch

kl 20:00 - Intro og åpning av digital LAN

kl 20:45 - Introduksjon av Cosplay

kl 21:00 - Pictionary

kl 21:30 - GG Bergen

kl 22:00 - Cosplay VS. Crew konkurranse i League of Legends

kl 23:00 - GG Bergen

kl 23:30 - Pictionary

kl 00:00 - Introduksjon av DJ Soy

kl 00:30 - Nattstream

Vi avslutter stream kl 02:00


DELTAGERSTREAM - DISCORD

For deltagere vil timeplanen se litt annerledes ut

kl 20:00 - Introduksjon til årets HordaLAN

kl 20:40 - Grinde ønsker spesielt velkommen til våre deltagere

kl 20:45 - Grinde tilbyr smittevernskurs

kl 21:00 - Pictionary

kl 21:30 - Vi tester tempen, enten mer pictionary, eller Among Us dersom etterspørselen veier opp

kl 22:00 - Cosplay VS Crew LoL med Live kommentering

kl 22:30 - Vi får se straffen for taperlaget i Cosplay VS Crew

kl 23:00 - Among us (Det ryktes også premier?)

kl 23:30 - Kahoot (kanskje med en liten overraskelse eller to her)

kl 00:00 - Oppdatering på Konkurranene

kl 00:05 - Vi koser oss litt med Minecraft

kl 00:30 - Vi kjører på med litt variasjon og koselig kveldstream

kl 02:00 - Vi tar kvelden, og forbereder crew til en ny dag