Informasjon: Er du ikke fylt 16 år?

Informasjon: Er du ikke fylt 16 år?

Vi i HordaLAN Dataparty kan ikke stå ansvarlig for “mindreårige”.

Deltagere under 16 år MÅ derfor medbringe et signert skriv fra foresatte som en bekreftelse på at deltageren får lov til å delta på arrangementet, det enbefales derfor og skrive ut vedlagte mal og fylle ut.

Punktene som må være med:

  • Fullt navn på deltaker
  • Telefonnummer på deltaker
  • Fullt navn på foresatte
  • Telefonnummer på foresatte
  • E-Post adresse til foresatte
  • Annen informasjan som kan være viktig for oss å vite

Skrivet må avsluttes med dato og underskrift fra foresatte.


Dette skrivet må medbringes sammen med gyldig legitimasjon. Dersom skrivet ikke er medbrakt, vil deltageren nektes adgang til lokalet selv om billett er reservert.

Filer: