Valgkomitéen søker kandidater

Valgkomitéen søker kandidater

Hvert år etter sommeren avholder HordaLAN Dataforening årsmøtet sitt for alle foreningens medlemmer. Årsmøtet er organisasjonens øverste styrende organ, og her går i tillegg foreningen igjennom diverse årsberetninger fra komitéene og styret, hvor de forklarer hvordan det har gått siden det forrige årsmøte.

Alle har mulighet til å være medlem i HordaLAN Dataforening, og alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet til HordaLAN Dataforening; dette gjør årsmøte til det viktigste organet i hele foreningen. Dette er fordi på årsmøte skal det vedtas nye vedtekter til organisasjonen, endring av vedtekter eller om å fjerne vedtekter. Det skal også vedtas arbeidsprogram.

Det er også valg. Alle, utenom vanlig crew, som vil jobbe i HordaLAN Dataforening stille til valg. Å inneha verv i HordaLAN Dataforening er både spennende, lærerikt, og du vil bidra til at organisasjonen er i stand til å tilby et enda bedre fritidstilbud til barn og unge.

Vervene man kan ha i Hordaland Dataforening består av:

  • Generalsekretær
  • Styreleder
  • Nestleder
  • Styremedlemmer
  • Arrangements leder
  • Helårskomite leder
  • Kontrollkomitéen
  • Valgkomitéen

Her kommer vi i valgkomitéen inn; vi er på utkikk etter alle som ønsker å bidra på å jobbe med og for HordaLAN Dataforening fremover, og løfte Gaming og E-sport kulturen i regionen.

Vi i valgkomitéen er tilgjengelig for å svare på spørsmål man skulle ha om både årsmøte, valg, og verv i organisasjonen. Valgkomitéen har taushetsplikt og alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt av alle valgkomitéens medlemmer.

Valgkomitéen vil i første omgang være tilgjengelig på fysisk arrangement som avholdes i Februar for de som skulle ønske å ha en samtale med oss vedrørende valg og hva det vil innebære. Bortsett fra det kan vi også nåes på mail både før og etter arrangementet, vi jobber med valg helt til neste årsmøte.

Valgkomitéens leder Andreas Grinde kan kontaktes på epost [email protected], og er åpen for spørsmål, egennominasjon, eller nominasjon av andre.