Valgkomitéen søker kandidater

Valgkomitéen søker kandidater

Utlysningen gjelder året rundt. Ta kontakt når som helst om du er interessert!

Hvert år etter sommeren avholder HordaLAN Dataforening årsmøtet sitt for alle foreningens medlemmer og tillitsvalgte. Årsmøtet er organisasjonens øverste styrende organ, og her går i tillegg foreningen igjennom diverse årsberetninger fra komiteene og styret, hvor de forklarer hvordan det har gått siden det forrige årsmøte.

Alle har mulighet til å være medlem i HordaLAN Dataforening, og alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet til HordaLAN Dataforening; dette gjør årsmøte til det viktigste organet i hele foreningen. Dette er fordi på årsmøte skal det vedtas nye vedtekter til organisasjonen, endring av vedtekter eller fjerne vedtekter. Det skal også vedtas arbeidsprogram og andre styringsdokumenter.

Det er også valg. Alle, utenom vanlig crew som stiller frivillig ved arrangementer, som vil jobbe i HordaLAN Dataforening stille til valg. Å inneha verv i HordaLAN Dataforening er både spennende, lærerikt, og du vil bidra til at organisasjonen er i stand til å tilby et enda bedre fritidstilbud til barn og unge.

Vervene man kan ha i HordaLAN Dataforening består av:

  • Styreleder
  • Nestleder
  • Styremedlemmer
  • Økonomiansvarlig
  • Arrangements leder
  • Helårskomité leder
  • Techops-komité leder
  • Kontrollkomitéen
  • Valgkomitéen

Her kommer vi i valgkomiteen inn; vi er på utkikk etter alle som ønsker å bidra på å jobbe med og for HordaLAN Dataforening fremover, og løfte Gaming og E-sport kulturen i regionen.

Vi i valgkomiteen er tilgjengelig for å svare på spørsmål man skulle ha om både årsmøte, valg, og verv i organisasjonen. Valgkomitéen har taushetsplikt og alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt av alle valgkomiteens medlemmer.

Valgkomiteen vil i første omgang være tilgjengelig på fysisk arrangement som avholdes i Februar for de som skulle ønske å ha en samtale med oss vedrørende valg og hva det vil innebære. Bortsett fra det kan vi også nåes på mail både før og etter arrangementet, hvor vi jobber med valg helt til neste oridnære årsmøte.

Valgkomiteen kan kontaktes på epost [email protected], og er åpen for spørsmål, egen-nominasjon, eller nominasjon av andre.