Gratis 3D-Printing på HordaLAN

Gratis 3D-Printing på HordaLAN

Som i 2022 får du muligheten til å prøve 3D-printing på HordaLAN 2024!

Vi eier 2 Creality Ender3v2 3D-printere og masse filament, og som i 2022 kommer vi til å ha en kanal i Discorden vår hvor dere kan sende inn ting dere ønsker printet.
Det er erfaringsmessig et populært tilbud, og vi setter derfor en begrensning på størrelsen på printen, at den tar maks 1 time å printe, slik at flest mulig får printet sine ønsker.

Mer info kommer i Discord under arrangementet!